Ongevallenverzekering

Als u door een ongeluk blijvend invalide raakt of overlijdt, kunnen de financiële gevolgen aanzienlijk zijn. Met een ongevallenverzekering kunt u rekenen op een uitkering bij overlijden, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval. Dat is in de meeste gevallen een uitkering ineens, maar bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval kan het ook gaan om periodieke uitkeringen.

Bij de meeste ongevallenverzekeringen is het mogelijk om zelf te bepalen wie de begunstigde is bij overlijden door een ongeval. Dat maakt deze verzekering ook voor alleenstaanden een geschikte verzekering.