Milieuschadeverzekering

Werken met gevaarlijke stoffen is niet zonder risico. Bodem en water kunnen verontreinigd raken als stoffen ontsnappen, bijvoorbeeld door lekkage of als gevolg van bepaalde werkzaamheden. De kosten voor bodemsanering liegen er niet om. Een milieuschadeverzekering (MSV) is dan ook beslist nodig voor bedrijven die met milieubelastende of -gevaarlijke stoffen werken. Behalve saneringskosten zijn gedekt: expertisekosten, kosten om verdere schade te voorkomen of te beperken en preventieve opruimingskosten.

Er zijn twee soorten MSV-verzekeringen: één die de schade op uw eigen terrein dekt en één voor bedrijven die werkzaamheden uitoefenen bij anderen.

De MSV moet gezien worden als een aanvullende verzekering. Andere verzekeringen zoals aansprakelijkheidsverzekeringen, brand- en milieuverzekeringen kunnen bepaalde risico’s al afdekken, maar ook nog hiaten vertonen. Met de MSV maakt u de dekking compleet. U kunt kiezen uit drie rubrieken.
 

Rubriek 1


Een basisverzekering met brand, blikseminslag en ontploffing als verzekerde gevaren. 
 

Rubriek 2


Deze rubriek biedt bovenop de dekking van rubriek 1, ook dekking voor milieuschade ontstaan door storm, vorst, aanrijding, overspanning/inductie en dergelijke. De premie is anderhalf keer zo hoog als die van rubriek 1.
 

Rubriek 3


Alle mogelijke gevaren die van buitenaf milieuschade kunnen veroorzaken, vallen onder deze dekking. Het is een maatwerkverzekering en de premie wordt individueel berekend.