Inventarisverzekering

Door brand, inbraak of waterschade kan uw inventaris (voor een deel) verloren gaan. Niet alleen de bureaus en computers, ook bijvoorbeeld gereedschap, machines, dossiers of goederen die op voorraad heeft kunnen schade oplopen. Om deze schade vergoed te krijgen, sluit u een inventarisverzekering af. Heeft u vestigingen op verschillende locaties, dan kan met één polis volstaan worden.

U kunt bij een inventarisverzekering kiezen uit verschillende dekkingen. De uitgebreide dekking biedt uitkomst bij schade door brand (inclusief rook en roet), inbraak, storm en lekkages en dergelijke. U kunt uw inventaris tegen nieuwwaarde verzekeren, uw handelsgoederen tegen marktwaarde. Wenst u zich alleen tegen brand te verzekeren, dan kan dat bij sommige verzekeraars ook.

De premie is onder ander afhankelijk van de uitgebreidheid van de dekking, het brandrisico van de bedrijfsuitoefening, de bouwaard van het pand en de getroffen preventiemaatregelen. De premie wordt uitgedrukt als promillage van het verzekerd bedrag, meestal €0,40 tot €0,60 per €1.000,- verzekerd bedrag. Net als bij de gebouwenverzekering is de het belangrijk de juiste verzekerde som op te geven. Die kan worden vastgesteld met een inventarislijst. Met een te hoge waardebepaling betaalt u te veel premie. Is de waardebepaling te laag, dan heeft u bij schade slechts recht op een deel van de vergoeding. U bent dan onderverzekerd.

Bij bepaalde vormen van schade biedt de inventarisverzekering niet altijd (voldoende) dekking. U zult dan extra verzekeringen moeten afsluiten zoals een transportverzekering, een computerverzekering, een bedrijfsschadeverzekering of een winkelgeldverzekering.