Motorverzekering

De motorverzekering (of motorrijtuigverzekering) dekt het risico van schade aan en veroorzaakt door een motorrijtuig. Iedere motor die aan het verkeer deelneemt, moet minimaal WA-verzekerd zijn.
 

WA-verzekering


U moet voor uw motor minimaal een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) hebben. Deze dekt de schade die u met uw motor veroorzaakt en waarvoor u aansprakelijk bent. De schade aan uw eigen motor is hiermee niet verzekerd. Bij de meeste verzekeraars is het verzekerde bedrag maximaal 2.500.000 euro per gebeurtenis.
 

WA Beperkt-Casco verzekering


U kunt ook een WA- Beperkt Casco verzekering afsluiten. Hiermee is dezelfde schade gedekt als met een WA-verzekering, met als extra dekking de schade die uw motor oploopt door andere zaken dan een ongeval. Denk daarbij aan bijvoorbeeld brand, blikseminslag, diefstal, joy riding, verduistering en storm- en hagelschade. Deze verzekering wordt ook wel WA-plus, WA Extra of WA-mini casco genoemd.
 

WA-Cascoverzekering


Een WA-Cascoverzekering, volledige cascoverzekering of allrisks-verzekering dekt de schade die u met uw motor bij anderen veroorzaakt en de schade aan uw eigen motor. Ook de schade als gevolg van botsing, slippen, omslaan, te water raken, diefstal, brand, blikseminslag, hagel en storm is gedekt.
 

Beveiliging


Als u uw motor WA Beperkt-Casco of WA-Casco wilt verzekeren, stelt de verzekeringsmaatschappij eisen aan de beveiliging. Zo moet u een ART-goedgekeurd veiligheidsslot, categorie 4, voor u motor hebben. Als de motor is voorzien van een klasse 1 SCM goedgekeurd anti-diefstalsysteem, dan wordt vaak het eigen risico verlaagd.
 

Premie


De premie van een motorverzekering is afhankelijk van de dekking die u kiest, van uw leeftijd, de hoeveel kilometers die u rijdt en de regio waar u woont. Voor sommige regio’s geldt namelijk een toeslag omdat het aantal schadegevallen daar hoger is dan elders. Verder is het gewicht en de (oorspronkelijke) cataloguswaarde een premiefactor. Bij motorverzekeringen speelt het aantal schadevrije jaren een belangrijke rol. Hoe langer u géén schade claimt bij uw verzekeraar, hoe hoger uw premiekorting oploopt. Claimt u vervolgens wel schade, dan valt u meestal weer een flink stuk terug op de kortingsladder. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om een no-claimgarantie af te sluiten. Bij de eerste schade valt u dan niet terug in premiekorting.
 

Winterstalling


Gebruikt u uw motor niet in de wintermaanden, dan krijgt u een forse korting op uw verzekeringspremie. Uw motor is dan in de winter niet verzekerd tegen verkeersrisico’s en kwaadwillige beschadiging, maar blijft wel verzekerd tegen risico’s als brand en diefstal.