Financiële planning

Voor ondernemers bestaat er vaak geen strikte scheiding tussen zakelijke en privé-belangen. Gebeurtenissen in het persoonlijke leven hebben gevolgen voor de bedrijfssituatie en andersom. Als ondernemer bent u bovendien zelf verantwoordelijk voor uw inkomsten. U kunt nauwelijks terugvallen op sociale voorzieningen. Arbeidsongeschiktheid of overlijden van de (zakelijke) partner kunnen enorme gevolgen hebben voor uw bedrijf en daarmee voor uw inkomenspositie. Ten slotte: als u stopt met werken, moet u voldoende reserves hebben opgebouwd om een goed leven te kunnen blijven leiden.

Een financieel plan voor ondernemers biedt oplossingen om het inkomen op peil te houden, ook als de omstandigheden moeilijk zijn. Daarnaast richt het plan zich op groei van uw vermogen. Het gaat om een integraal advies, waarin zakelijk en privé als één geheel gezien worden. Alle financiële aspecten van uw leven worden dus meegenomen. Uitgangspunt zijn uw toekomstwensen en de vraag hoe die vanuit de huidige omstandigheden gerealiseerd kunnen worden. Een goede analyse van uw persoonlijke en uw zakelijke situatie is daarbij cruciaal. Er wordt gekeken naar de jaarcijfers en ander inkomsten, maar ook naar opgebouwde pensioenaanspraken, de verzekeringsportefeuille en beleggingsopbrengsten. Natuurlijk komen ook de risico’s en kansen van uw bedrijf uitgebreid aan bod.

Voor ondernemers zijn er bovendien nog een paar momenten waarop extra aandacht geschonken moet worden aan de financiële situatie. Dat is bijvoorbeeld bij de start of doorstart van het bedrijf en bij bedrijfsoverdracht. Bij bedrijfsoverdracht is vooral belangrijk te weten welke rol de onderneming speelt in de pensioenplannen.