Zorgverzekering

Sinds 1 januari 2006 is er nog maar één zorgverzekering voor alle Nederlanders. Deze is wettelijk verplicht. Via de zorgverzekering bent u gedekt voor de medische kosten van een door de overheid bepaald zorgpakket. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren.

Voor deze ziektekostenverzekering betaalt u een vaste (nominale) premie van ruim 1.000 euro per jaar.

U kunt kiezen voor een naturapolis, een restitutiepolis of een combinatiepolis:

Naturapolis: bij deze vorm betaalt uw verzekeraar de rekening rechtstreeks aan de zorgaanbieder; u kunt dus alleen zorg afnemen van aanbieders waarmee de verzekeraar een contract heeft. Deze verzekering werkt ongeveer hetzelfde als het ziekenfonds. Deze verzekering zal goedkoper zijn dan de restitutieverzekering.

Restitutiepolis: bij deze vorm kunt u zelf uw zorgaanbieder kiezen. U betaalt in principe de rekening eerst zelf waarna de verzekeraar de kosten aan u vergoed. Heeft de verzekeraar een contract met de zorgaanbieder, dan wordt de volledige rekening vergoed. Kiest u voor een andere zorgaanbieder, dan krijgt u alleen de vastgestelde vergoeding voor die behandeling terug. Het verschil moet u dus zelf betalen.

Combinatiepolis: bij deze verzekering zijn voor bepaalde vormen van zorg contracten afgesloten met zorgaanbieders en in andere gevallen juist niet. U bent voor elke vorm van zorg vrij in de keuze van zorgaanbieder. Alleen in die gevallen van zorg waar wel een contract is afgesloten en waarin u besluit elders zorg te ontvangen, krijgt u een vergoeding voor de gemaakte kosten. Het is dan wel de vraag of de vergoeding de gemaakte kosten volledig compenseert.