Verzekering gebouwen

Mocht er zich in uw bedrijfspand een calamiteit voordoen, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten. Als uw gebouwen, bedrijfsuitrusting of voorraden verloren gaan naar aanleiding van brand, waterschade, storm, inbraak, vandalisme of diefstal, dan leidt uw bedrijf een enorme materiële schade. Maar ook de immateriële schade, zoals derving van bedrijfsinkomsten en de noodzakelijk te maken extra kosten, is dan voor uw rekening.

Natuurlijk wilt u zich beschermen tegen dergelijke gebeurtenissen. Dat kan door de risico’s zo klein mogelijk te houden en bijvoorbeeld goede preventieve maatregelen te nemen. En door u goed te verzekeren voor het geval er toch iets gebeurt. Er zijn tal van verzekeringen om de risico’s af te dekken. Wij inventariseren graag voor u welke verzekeringen het meest geschikt zijn voor uw bedrijf.
  • Bedrijfsschadeverzekering.
  • Exploitatiekostenverzekering.
  • Extra kosten verzekering.
  • Glasverzekering.
  • Huurdervingverzekering.
  • Reconstructieverzekering.
  • Vandalismeverzekering.
  • Verzekering gebouwen.
  • Verzekering bedrijfsinhoud.