Machinebreukverzekering

Misschien bent u voor uw productieproces afhankelijk van een of meer technische installaties. Dat betekent dat u rekening moet houden met het risico van machinebreuk. Met een machinebreukverzekering is de schade aan machines die op de polis vermeld staan afgedekt. Heel prettig, want de reparatie van een kapotte machine kan behoorlijk kostbaar zijn.

Het maakt voor de verzekering niet uit of de schade is veroorzaakt door een gebrek in de installatie zelf, door onoordeelkundige bediening of door een plotselinge onvoorziene gebeurtenis. Alleen schade als gevolg van langzaam inwerkende invloeden, zoals slijtage, roest en ouderdom is niet verzekerd. Deze schade kunt u voorkomen met een goed onderhoudsprogramma. Risico’s als brandschade of diefstal moet u op een andere manier verzekeren.

De machinebreukverzekering dekt reparatiekosten, maar ook de aanschaf van een nieuwe machine, inclusief kosten van vervoer, transport en montage. Wel is op elke machinebreukverzekering een eigen risico van toepassing.

Als door de machinebreuk uw productieproces onderbroken wordt, kunt u ook geconfronteerd worden met inkomensverlies. Met een goede bedrijfsschadeverzekering wordt dit risico afgedekt.