Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een eigen bedrijf hebben en ziek worden, dat kan eigenlijk niet. Toch kunt ook u als ondernemer door ziekte of een ongeval (tijdelijk) arbeidsongeschikt raken. Uw inkomen daalt dan of blijft zelfs helemaal uit, terwijl uw uitgaven gewoon doorgaan. Een serieus risico, dat absoluut afgedekt moet worden.

Er zijn verschillende mogelijkheden het arbeidsongeschiktheidsrisico te verzekeren. Logisch, want gezondheidsrisico’s verschillen en ondernemers kunnen of willen op verschillende manieren zelf een deel van het risico dragen. Zo maken veel verzekeraars onderscheid tussen een verzekering in het eerste jaar van ziek zijn (rubriek A) en de periode na het eerste jaar (rubriek B). U kunt in principe kiezen of u een van de rubrieken verzekert, of beide.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) ontvangt u een uitkering die afhankelijk is van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en het verzekerde bedrag. Een onafhankelijke instantie beoordeelt hoe sterk u beperkt wordt in het uitoefenen van uw beroep. De maximale uitkering bedraagt 80% van uw inkomen. Meestal kunt u zelf bepalen na hoeveel dagen van arbeidsongeschiktheid de verzekering begint met uitkeren. Hoe langer de wachttijd, des te lager de premie. Ook kunt u voor een uitkeringsdrempel kiezen. U krijgt dan een uitkering bij bijvoorbeeld 25%, 50% of 80% arbeidsongeschiktheid. Kiezen voor een hoge drempel, betekent besparen op de premie.

Het is ook mogelijk te kiezen voor een uitkering van een groot bedrag ineens als u arbeidsongeschikt wordt.
 

EXTRA DEKKINGEN


Naast een uitkering om uw inkomsten op peil te houden biedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak een preventiepakket. U heeft dan bijvoorbeeld recht op een algemene of beroepsspecifieke gezondheidstest, stresspreventie en arbeidsdeskundige hulp zoals advies en begeleiding bij aanpassingen binnen de beroepswerkzaamheden. Ook de kosten voor revalidatie en her- of omscholing kunnen meeverzekerd worden. Voor vrouwelijke ondernemers kan het belangrijk zijn dat er een uitkering is tijdens de zwangerschap.
 

Jonge en oudere ondernemers


Startende (jonge) ondernemers kiezen er relatief vaak voor arbeidsongeschiktheid niet te verzekeren. In de beginfase is er naar hun idee onvoldoende opgebouwd of is er veel geld nodig voor investeringen. Maar juist omdat er in het begin nog geen financiële reserves zijn, is een goede inkomensverzekering meer dan nodig. Want als u in die periode langdurig ziek wordt, staat u met lege handen. Voor (jonge) starters zijn er daarom interessante arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ontwikkeld met speciale kortingen op de premie.

Oudere ondernemers lopen een grotere kans op arbeidsongeschikt. Vandaar dat er verscherpte acceptatievoorwaarden gelden voor kandidaatverzekerden boven de 50 jaar. 
Online loket
Heeft u vragen, wilt u direct een afspraak maken, wijzigingen doorgeven
of formulieren downloaden? Dit kan via ons online loket. Bezoek loket