Nabestaandenpensioen voor uw werknemers

Naast het ouderdomspensioen kunt u in uw pensioenregeling ook een nabestaandenpensioen aanbieden. Dit pensioen zorgt ervoor dat de partner en/of kinderen een geregelde uitkering ontvangen na het overlijden van de verzekerde werknemer. Het nabestaandenpensioen bestaat uit een partnerpensioen en/of een wezenpensioen.
 

Partnerpensioen


Het partnerpensioen voorziet de achterblijvende partner in een levenslange uitkering vanaf het overlijden van de werknemer. De hoogte van de uitkering is vrijwel altijd afgeleid van het ouderdomspensioen. Overlijdt de verzekerde na zijn pensioendatum, dan bedraagt het partnerpensioen meestal 70% van het ouderdomspensioen. Er is ook een mogelijkheid voor een tijdelijk partnerpensioen. Die loopt vanaf het overlijden van de werknemer tot de pensioenleeftijd van de partner.
 

Wezenpensioen


Het wezenpensioen is een tijdelijk pensioen aan kinderen vanaf het moment van overlijden van één of beide ouders. Ook kinderen van wie nog één ouder in leven is, worden tot wezen gerekend. Als beide ouders zijn overleden, ontvangt het kind doorgaans een dubbel wezenpensioen. De hoogte van het wezenpensioen is meestal afgeleid van het partnerpensioen. De uitkeringen lopen naar keuze tot het 18de of 21ste levensjaar.