Bedrijfsschadeverzekering

Wat gebeurt er als er in uw bedrijf brand uitbreekt? Uw eigendommen worden beschadigd, wat een flinke kostenpost betekent. Erger nog; misschien loopt de continuïteit van uw bedrijf gevaar omdat uw productiemiddelen tijdens de herstelwerkzaamheden niet beschikbaar zijn. Geen inkomsten dus, maar wel vaste lasten die doorlopen. Ook als, dankzij een goede verzekering, de schade aan uw inventaris of bedrijfsgebouw volledig vergoed worden, kan de impact van de schade dus enorm zijn.

Heeft u het risico van schadegebeurtenissen als brand, ontploffing, inbraak of waterschade goed verzekerd? Met een bedrijfsschadeverzekering maakt u het risicobeheer compleet. Als de bedrijfsschade gepaard gaat met vermindering of stagnatie van uw productie- of bedrijfsproces, dekt u met deze verzekering de financiële gevolgen af. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer de helft van de bedrijven, die met een grote brand geconfronteerd worden, failliet gaat omdat er geen bedrijfsschadeverzekering is afgesloten.

Als u schade oploopt door brand of een andere gebeurtenis is het van belang om de stagnatie zoveel mogelijk te beperken. Daarom zal uw verzekeraar u helpen om een snelle hervatting van de bedrijfsactiviteit mogelijk te maken. Een ander belangrijk aspect van de bedrijfsverzekering is de loonbetaling. Die kan immers niet stilgezet worden, ook niet als uw medewerkers tijdelijk overbodig geworden zijn.

De premie van de bedrijfsschadeverzekering is afhankelijk van de verzekerde som, de uitkeringstermijn en de dekking. De verzekerde som is gebaseerd op de vaste lasten en de nettowinst van uw onderneming, gemeten over de gekozen uitkeringstermijn. Het is belangrijk de juiste uitkeringstermijn vast te stellen. In deze periode moet het productie- of omzetverlies geheel hersteld zijn. U kunt daarom het best uitgaan van het ‘worst case’ scenario.

Om te voorkomen dat u onderverzekerd of oververzekerd bent, kan er een increase-/decrease clausule in de polis worden opgenomen. Mocht na schade blijken dat de uitkering ontoereikend is, dan kan het verzekerd bedrag met maximaal 30% worden verhoogd. U moet dan nog wel extra premie betalen. Andersom kunt u premierestitutie krijgen van maximaal 30% als na schade het verzekerd bedrag juist te hoog bleek te zijn.