Pensioenopbouw voor de directeur-grootaandeelhouder

Voor u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) gelden speciale pensioenregels en mogelijkheden. Dat komt door uw dubbele positie als werknemer en als eigen baas. Zo hebt u de mogelijkheid uw pensioenaanspraken binnen uw eigen onderneming (in eigen beheer) onder te brengen of uw pensioen te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij.
 

Pensioen in eigen beheer


Bij een pensioenregeling in eigen beheer reserveert u jaarlijks een bepaald bedrag binnen de onderneming. Deze zogenaamde pensioenreserve wordt meestal ondergebracht in pensioen-BV of een personal holding. De onderneming heeft dus een verplichting aan u om op de einddatum een pensioen uit te keren. Deze pensioenverplichting wordt tot het ondernemingsvermogen gerekend en de pensioenaanspraken worden vertaald in een doelvermogen. Dit is het kapitaal dat op de einddatum aanwezig moet zijn om de toezeggingen te kunnen nakomen.

Het onderbrengen in eigen beheer is voor u een goede oplossing als u de beschikking wilt houden over uw middelen, maar biedt u geen zekerheid. Als de onderneming namelijk failliet gaat, is de pensioenreserve verdwenen en kunt u geen aanspraak maken op een pensioen. Voor de onderneming heeft een pensioen in eigen beheer ook gevolgen. Zo betaalt het bedrijf een heffing over het vrijvallende vermogen. En bij onderhandelingen over de verkoop van de onderneming kan een pensioentoezegging nadelig zijn.
 

Voordeel pensioen in eigen beheer

 
 • De pensioenopbouw heeft geen gevolgen voor de liquiditeit van de onderneming: het geld blijft in de onderneming.
 

Nadelen pensioen in eigen beheer

 
 • Het pensioen moet gekoppeld zijn aan een daadwerkelijk genoten inkomen uit dienstbetrekking en in de pas lopen met wat in collectieve regelingen gangbaar is.
 • Er geldt een verplichte hoge franchise waardoor u een lager pensioen opbouwt.
 • U kunt de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid niet meeverzekeren.
 • Uw partner is voor het nabestaandenpensioen afhankelijk van de onderneming of van de overblijvende vennoten.
 • Stijgt het beleggingsrendement boven het aangenomen rendement, dan wordt het meerdere belast.
 • Het opbouwpercentage is maximaal 2 procent van het pensioengevend loon.
 • U hebt geen pensioengarantie: voor uw pensioen bent u afhankelijk van het gezond-zijn van de onderneming.
 

Pensioen bij verzekeraar


Als u kiest voor een pensioenverzekering heeft u verschillende mogelijkheden, zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase van eventueel in eigen beheer opgebouwd pensioen. Daarbij bepaalt u zelf of u uw pensioen volledig wilt verzekeren of een combinatie wilt van deels verzekeren en deels in eigen beheer. Een volledig verzekerd pensioen heeft als voordeel dat u een hoger pensioen mag opbouwen.

Hebt u eenmaal gekozen voor een pensioenverzekering, dan vormt de hoogte van de pensioentoezegging het uitgangspunt. Op basis daarvan stelt de verzekeraar een kapitaal vast waarmee u op de pensioendatum het pensioen kunt aankopen. Vaak kunt u daarbij kiezen tussen garantie en beleggen.
 

Voordelen pensioenverzekering

 
 • Er geldt een lagere toegestane franchise waardoor u een hoger pensioen kunt opbouwen.
 • U kunt de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren.
 • Uw partner heeft de zekerheid van een nabestaandenpensioen.
 • Als alleenstaande mag u altijd een partnerpensioen opbouwen dat eventueel wordt omgezet in extra ouderdomspensioen.
 • U kunt bij de berekeningen een stijgend (geïndexeerd) pensioen overeenkomen.
 • U weet zeker dat u uw pensioen ontvangt, onafhankelijk van het bedrijfsresultaat.
 •  

Nadeel pensioenverzekering

 
 • Het opbouwen van pensioen gaat ten koste van de liquiditeit van de onderneming.
 

Gevolgen van de Pensioenwet


U wordt onder de nieuwe Pensioenwet als DGA aangemerkt als u minimaal tien procent van de aandelen heeft. Als DGA geniet u niet langer de beschermende werking van de Pensioenwet. In 2007 bestond er nog een overgangsregeling: u kon in dat jaar met uw bestaande pensioentoezeggingen nog een keuze maken voor pensioen in eigen beheer of een verzekerd pensioen. Sinds 2008 valt er niets meer te kiezen; u valt helemaal niet onder de Pensioenwet. Voor u is het dan nog steeds interessant om uw pensioentoezegging te verzekeren, omdat in geval van een faillissement de curator geen aanspraak kan maken op uw pensioenopbouw. Bovendien kunt u via verzekeren meer pensioen opbouwen dan in eigen beheer.