Autoverzekering

Elke auto in Nederland die deelneemt aan het verkeer moet minimaal WA-verzekerd zijn. Een uitgebreidere verzekering vergoedt meer, maar kost uiteraard ook meer.
 

WA–verzekering


U moet voor uw auto minimaal een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) hebben. Deze dekt de schade die u met uw auto veroorzaakt en waarvoor u aansprakelijk bent. De schade aan uw eigen auto is hiermee niet verzekerd.
 

WA-plusverzekering


U kunt ook een WA-plusverzekering afsluiten. Hiermee is dezelfde schade gedekt als met een ‘gewone’ WA-verzekering, met als extra dekking de schade die uw eigen auto oploopt door andere zaken dan een ongeval. Denk daarbij aan bijvoorbeeld brand, blikseminslag, diefstal, joy riding, verduistering en storm- en hagelschade. Deze verzekering wordt ook wel WA-beperkt casco, WA Extra of WA-mini casco genoemd.
 

WA-cascoverzekering


Een WA-cascoverzekering of volledige cascoverzekering staat vooral bekend onder de naam allrisks-verzekering. Met deze verzekering wordt niet alleen de schade die u met uw voertuig bij anderen veroorzaakt vergoed, maar ook de schade aan uw eigen auto. Ook de schade als gevolg van botsing, slippen, omslaan, te water raken, diefstal, brand, blikseminslag, hagel en storm is gedekt. Bij auto’s boven een bepaalde nieuwwaarde kan de verzekeraar wel de inbouw van een goedgekeurde alarminstallatie verplicht stellen.
 

Premie


De premie van een autoverzekering is behalve van de soort verzekering die u kiest, ook afhankelijk van uw leeftijd, hoeveel kilometers u rijdt en de regio waar u woont. Voor sommige regio’s geldt namelijk een toeslag omdat het aantal schadegevallen daar hoger is dan elders. Verder is het gewicht en de (oorspronkelijke) cataloguswaarde een premiefactor. Bij autoverzekeringen speelt het aantal schadevrije jaren een belangrijke rol. Hoe langer u géén schade claimt bij uw verzekeraar, hoe hoger uw premiekorting oploopt. Die korting kan oplopen tot tachtig procent. Claimt u vervolgens wel schade, dan valt u meestal weer een flink stuk terug op de kortingsladder. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om een noclaim-garantie af te sluiten. Bij de eerste schade valt u dan niet terug in premiekorting.