Transportverzekering

Als u goederen laat transporteren, loopt u het risico dat deze onderweg of tijdens het lossen en laden beschadigd raken of gestolen worden. De schade kan lang niet altijd verhaald worden op de transporteur, want deze is in geval van overmacht niet aansprakelijk. De beste oplossing om het transportrisico goed af te dekken, is de transport(goederen)verzekering. U krijgt dan uw gederfde omzet en de gemaakte kosten vergoed. De dekking is afhankelijk van het soort vervoer, de verpakking, het soort goederen, de bestemming en dergelijke.

De transportverzekering kent in principe twee dekkingsmogelijkheden: een all-risk dekking of een evenementendekking. Met een all-risk dekking verzekert u alle risico’s, uitgezonderd schade door bederf, door eigen schuld en door oorlogs- en stakersgeweld. Een evenementendekking kent alleen vergoedingen voor de gebeurtenis die op de polis vermeld staat, bijvoorbeeld het zinken van het schip, vallen tijdens lossen en laden, brand of te water raken.

Vindt er regelmatig goederenvervoer plaats, dan is een doorlopende omzetpolis voor vervoer over de weg of over zee nodig. De premie voor deze verzekering wordt berekend op basis van de geschatte vervoersomzet en wordt gecorrigeerd als deze cijfers aan het eind van het jaar bekend zijn.

Gaat het om een eenmalige verzending, dan kunt u ook een eenmalige polis afsluiten. Maakt u voor het transport van de goederen gebruik van eigen vervoer, dan kunt u het beste voor een eigenvervoerverzekering kiezen. In dat geval bedraagt de premie meestal een percentage van de omzet, met een bepaald minimumbedrag.

Ten slotte kunt u met een transportverzekering ook risico’s afdekken van beschadiging of verlies bij bepaalde situaties zoals tentoonstellingen, tijdelijke opslag of verblijf in vervoermiddelen (bijvoorbeeld monstercollecties).