Zakelijk

Verzekeren is in onze ogen het voorkomen en afdekken van risico’s. Zowel het risico op schade aan uw bedrijfsmiddelen als het risico op inkomstenverlies door persoonlijke of werkgerelateerde omstandigheden. Maar verzekeren is méér. Want met verzekeringen zorgt u ook voor zekerheid. De zekerheid dat u goede voorzieningen heeft, die afgestemd zijn op uw bedrijfssituatie en de zekerheid dat uw belangen goed behartigd worden als er onverhoopt iets gebeurt. U kunt ons dan ook beschouwen als uw zakelijke risicobeheerders.

Juist vanuit de visie dat risicobeheer één geheel vormt, beheren wij bij voorkeur de gehele assurantieportefeuille van onze cliënten. Want, alleen door een totaaloverzicht van de financiële risico’s, wensen en voorzieningen van onze cliënten kunnen wij een gedegen en professioneel advies geven. Zo hebben onze cliënten de zekerheid dat hun financiële zaken op elkaar zijn afgestemd en de risico’s naar wens zijn afgedekt. Bovendien kunnen ze voor vragen of wijzigingen altijd terecht bij hun zakelijk adviseur.

Van der Geest Verzekeringen onderscheidt zich niet alleen door de totaalaanpak, maar ook door de deskundigheid van de medewerkers. En dat is meer dan ooit noodzakelijk omdat de overheid steeds meer verantwoordelijkheid bij u als bedrijf en ondernemer legt. Het is dan van groot belang dat u over een adviseur beschikt die u precies kan vertellen wat die maatregelen op sociaal, fiscaal en juridisch gebied voor u betekenen. Van der Geest Verzekeringen investeert voortdurend in de deskundigheid van medewerkers. Om daarmee te voldoen aan de wettelijke eisen en u zo optimaal te kunnen adviseren.

Die deskundigheid strekt zich ook uit naar de verzekeringen en voorzieningen die de markt u biedt. Dankzij onze onafhankelijke positie hebben wij een goed overzicht van het aanbod. Daardoor kunnen wij voor u die voorzieningen selecteren die het beste bij uw bedrijfssituatie passen. Het biedt u de zekerheid en het geruste gevoel dat u het voor uw bedrijf allemaal goed geregeld heeft.