Gebouwenverzekering

Als u eigenaar bent van een gebouw dat bedrijfsmatig wordt gebruikt, moet u dat goed verzekeren tegen schade. Het maakt niet uit of u er zelf werkt of dat u het verhuurt aan derden, u draait op voor de kosten als er iets gebeurt.

De gebouwenverzekering (of brandverzekering) dekt in ieder geval het risico van brand-, roet- en rookschade, maar u kunt ook kiezen voor een uitgebreide dekking. In dat geval zijn de gevolgen van storm, inbraak en bepaalde vormen van waterschade ook gedekt. Behalve het gebouw zijn de fundamenten, bijgebouwen en zaken als schuttingen en zonweringen verzekerd.

Zoals gebruikelijk bij dit soort verzekeringen worden oorzaken met een catastrofe-achtig karakter zoals oorlogssituaties, terrorisme en overstromingen uitgesloten.

Het verzekerd bedrag dat u afspreekt, moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw in kwestie. Een juiste vaststelling van de herbouwwaarde is belangrijk. Verzekert u zich tegen een te laag bedrag, dan zal de herbouw niet volledig vergoed worden. Is de herbouwwaarde te hoog gesteld, dan betaalt u meer premie dan nodig, terwijl u nooit méér vergoed krijgt dan de daadwerkelijke schade. Staat het vast dat het gebouw niet in dezelfde staat herbouwd zal worden, dan kan het verzekerd bedrag lager zijn dan de herbouwwaarde. Voor bijzondere gebouwen ten slotte, zoals monumenten, kunnen bijzondere voorwaarden gelden.