Pensioenopbouw

Als zelfstandig ondernemer bent u gewend beslissingen te nemen. Maatregelen die passen binnen de doelstellingen van uw bedrijf en die de continuïteit van uw onderneming zeker stellen. Maar ook privé wilt u voor continuïteit zorgen. Zodat u voldoende inkomen heeft als u met pensioen gaat bijvoorbeeld. Daarbij kunt u grotendeels zelf bepalen hoe u uw oudedagsvoorziening wilt regelen. Uiteraard binnen de huidige pensioenregels en faciliteiten.

Voor uw pensioenopbouw heeft u drie mogelijkheden: deelname aan de oudedagsreserve, het gebruik van de jaarruimte en inhaalruimte en de winst uit de verkoop van uw onderneming (stakingswinst).
 

Oudedagsreserve (FOR)


Als zelfstandig ondernemer kunt u een deel van de winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Voor deze oudedagsreserve, de vroegere FOR, mag u ieder jaar tot 12% van de winst belastingvrij reserveren. Deze belastingbesparing maakt het aantrekkelijk om aan de oudedagsreserve deel te nemen, maar u dient wel rekening te houden met een latere fiscale claim. Zodra u namelijk het bedrijf beëindigt of met pensioen gaat, betaalt u over de opgebouwde reserve belasting tegen het progressieve tarief. U kunt die toekomstige belastingclaim bijeensparen met een kapitaalverzekering, maar gunstiger is het om de oudedagsreserve af te bouwen zodat u uiteindelijk minder belasting betaalt. U bouwt de oudedagsreserve af door de gereserveerde bedragen te storten in een lijfrentevoorziening. Het omzetten in een lijfrentevoorziening heeft als voordeel dat de fiscale claim kleiner wordt terwijl het fiscale voordeel blijft.
 

Jaarruimte en inhaalruimte (verzekeren)


Voor uw pensioenopbouw, kunt u ook kiezen voor een lijfrenteverzekering waarbij u optimaal gebruik maakt van de lijfrenteaftrek. Daarvoor kunt u de fiscale jaarruimte en inhaalruimte benutten. De jaarruimte is het bedrag dat u jaarlijks maximaal kunt aftrekken. De inhaalruimte is het bedrag dat u kunt benutten als u in de voorgaande zeven jaar minder premies heeft betaald dan fiscaal was toegestaan. De hoogte van uw lijfrentepremieaftrek, en daarmee uw maximale lijfrente-investering, is afhankelijk van uw inkomen en de reserveringen aan de oudedagsreserve.

U kunt uw lijfrentepremies fiscaal aftrekken als u een aantoonbaar pensioentekort heeft. Daarbij kunt u gebruik maken van de jaarruimte en de inhaalruimte. De jaarruimte bedraagt 17% van de premiegrondslag (het inkomen minus de franchise), verminderd met de oudedagsreserve en 7,5 maal de pensioenaangroei. De inhaalruimte is het totaal van de niet-benutte jaarruimten in de afgelopen zeven jaar. De inhaalruimte is beperkt tot 17% van de premiegrondslag met een jaarlijks vast te stellen maximum.
 

Stakingswinst


Veel ondernemers zien hun ondermening als oudedagsvoorziening. Zij gebruiken de stakingswinst dan voor de aankoop van een extra lijfrente: de stakingslijfrente. De hoogte daarvan is afhankelijk van de werkelijk behaalde winst, eerder getroffen oudedagsvoorzieningen en de leeftijd. De keuze voor deze mogelijkheid herbergt een reëel risico, omdat u uw pensioen afhankelijk maakt van de ontwikkelingen en eventuele opbrengst van uw bedrijf.

Als ondernemer heeft u vele mogelijkheden om uw pensioen op te bouwen. Het kan daarbij verstandig zijn direct het nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen mee te verzekeren. Wij informeren u graag over uw mogelijkheden.