Lease

Wilt u een auto, een machine of een computer aanschaffen, dan kunt u kiezen voor lease. Dit is een moderne vorm van financiering. U leent niet een bedrag in één keer, maar in plaats daarvan financiert de leasemaatschappij het bedrijfsmiddel voor een periode die gelijk staat aan de verwachte levensduur ervan. Het contract kan ook afgestemd worden op de gebruiksduur in plaats van de levensduur. U kunt daardoor sneller inspelen op veranderingen.

Bij lease geldt een vaste rente en een vast termijnbedrag. U weet dus precies hoeveel u maandelijks moet betalen en voor hoe lang. Leasing kan behalve financiering ook andere diensten omvatten zoals verzekering, onderhoudskosten en installatiekosten. Vrijwel alles is te leasen.

Er zijn verschillende vormen van leasing:
 

Financiële lease


Deze vorm lijkt nog het meest op een banklening. U koopt het gewenste product en de leasemaatschappij zorgt voor een 100% financiering. Uw maandelijkse betalingen zijn bedrijfskosten en daarom aftrekbaar voor de belasting.

De leasemaatschappij is juridisch eigenaar van het object wat inhoudt dat zij in principe over het geleaste object kan beschikken. U bent economisch eigenaar. Dat betekent dat u het verouderingsrisico draagt; het risico van waardeverloop ligt dus helemaal bij u. Ook moet u de apparatuur activeren op de balans. Aan het einde van de looptijd wordt u eigenaar van het leaseobject en kunt u profiteren van de restwaarde.
 

Operationele lease


De leasemaatschappij stelt u het gewenste bedrijfsmiddel ter beschikking; het wordt als het ware aan u verhuurd. Dat betekent dat de leasemaatschappij gedurende de looptijd van het contract juridisch en economisch eigenaar blijft. Omdat u als huurder wordt aangemerkt, hoeft u de investering niet op de balans te activeren. Bovendien draagt u het verouderingsrisico niet. De leasemaatschappij profiteert van de restwaarde, die daarom verrekend is in de lease. U betaalt daardoor lagere maandlasten. Aan het eind zijn er verschillende opties mogelijk: doorhuren, aankopen of retourneren.

Sommige operationele leasecontracten hebben een refresh-optie. Gedurende de looptijd van het contract heeft u dan de mogelijkheid de apparatuur te vervangen of uit te breiden. Dit is aan te raden bij bedrijfsmiddelen die onderhevig zijn aan snelle technologische veroudering, bijvoorbeeld ICT.
 

Sales & leaseback


Bij deze vorm van lease koopt de leasemaatschappij uw huidige apparatuur en least u het weer terug. De apparatuur wordt tegen boekwaarde en rekening houdend met de afschrijvingsmethodiek van uw organisatie overgenomen. Het voordeel van deze leasevorm is dat u direct de beschikking heeft over liquide middelen.