Eén polis voor al uw bedrijfsrisico’s

Ondernemen brengt aanzienlijke risico's met zich mee. Uiteraard wilt u niet ieder risico met een verzekering afdekken, maar gaat u eerst na welke risico’s u kunt uitschakelen of reduceren en welke u zelf kunt dragen. Uiteindelijk houdt u dan risico’s over die de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen en die u met verzekeringen wilt afdichten.

U kunt zich prima verzekeren tegen de financiële gevolgen van deze risico’s met een bedrijfspakketpolis. U kunt het pakket dat u wenst samenstellen uit verschillende bedrijfsverzekeringen die voor uw specifieke onderneming gelden. Alle verzekeringen worden overzichtelijk ondergebracht in één polis en u betaalt één premie.

Naast gemak en overzichtelijkheid profiteert u met een pakketpolis ook van financieel voordeel. Zo betaalt u geen polis- en administratiekosten. En u betaalt slechts één premie waardoor u per betalingstermijn slechts één keer prolongatiekosten betaalt. Bovendien kunt u betalen wanneer u dat uitkomt: per maand, per kwartaal of per halfjaar.

Omdat geen enkel bedrijf gelijk is en er grote risicoverschillen zijn tussen de verschillende branches, zijn er voor meerdere branches specifieke verzekeringspakketten ontwikkeld. Zo kunt u kiezen voor verzekeringspakketten voor: bouw- en installatiebedrijven, detailhandel, horeca, transportbedrijven, Verenigingen van Eigenaren.

Voordelen bedrijfspakketpolis
  • U kunt de pakketpolis helemaal naar uw keuze samenstellen
  • U heeft niet meer te maken met overlappingen of hiaten
  • U heeft één polis voor alle verzekeringen
  • U betaalt geen polis- of administratiekosten

Alle verzekeringen op een rij 
Iedere verzekeraar hanteert zijn eigen criteria voor het samenstellen van de bedrijfspakketpolis. De schadeverzekeringen die u op een bedrijfspakketpolis kunt onderbrengen zijn vrijwel overal gelijk. Als u belangstelling heeft voor een pakketpolis, zoeken wij het juiste pakket dat past bij uw specifieke onderneming en verzekeringsbehoefte.

Hieronder vindt u de belangrijkste verzekeringen, verdeeld over de categorieën: Brand, Aansprakelijkheid, Milieuschade, Rechtsbijstand, Verkeer en mobiliteit en Medisch.
 

Brand


· bedrijfsgebouwen
verzekert de financiële gevolgen van schade aan uw bedrijfsgebouw, inventaris of voorraden door brand, bliksem, storm, regen, sneeuw, hagel en smeltwater, maar ook door diefstal, inbraak en vandalisme.

· kantoor- en praktijkgebouwen 
is interessant voor ondernemers binnen de zakelijke dienstverlening die hun bedrijfspand en inventaris extra uitgebreid willen verzekeren.

· glasverzekering
verzekert de gevolgen van glasschade. Zowel vervangend glas als het aanbrengen van noodvoorzieningen wordt vergoed.

· bedrijfsschadeverzekering
vergoedt de indirecte financiële gevolgen van een schade. Hiermee vangt u de vermindering van de brutowinst op, óók als die terugval wordt veroorzaakt door uitval of stagnatie van uw toeleverancier die getroffen is door schade. De verzekering vergoedt ook de kosten van het opnieuw opzetten van de administratie of geautomatiseerde bestanden als deze door brand of diefstal verloren zijn gegaan.

· elektronicaverzekering
biedt een ruime dekking voor schade aan al uw elektronische apparaten, zoals kasregisters, faxen en kopieermachines.

· computerverzekering
dekt de schade van uw computers en randapparatuur, zoals printers. Tot de vergoeding behoren ook de eventuele huur van vervangende hardware en de kosten van de reconstructie van bestanden die verloren zijn.

· kasgeldverzekering
vergoedt het verlies van geld en geldwaardes door brand, bliksem, stormschade of door diefstal of afpersing. Het kasgeld is verzekerd in uw bedrijfsgebouw, uw woning, de nachtkluis van een bank en tijdens vervoer.

· koelschadeverzekering
verzekert bederfelijke waren in uw koelruimte die door brand of een storing aan de elektriciteitsvoorziening niet meer gebruikt kunnen worden.
 

Aansprakelijkheid


· aansprakelijkheidsverzekering 
vergoedt de financiële gevolgen als u of een van uw medewerkers aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan personen of zaken.

· collectieve schadeverzekering voor inzittenden
dekt uw aansprakelijkheidstelling voor schade die uw medewerkers met een bedrijfsauto of hun privé-auto in het verkeer veroorzaken.
 

Milieuschade


· milieuschadeverzekering
dekt de saneringskosten van een verontreiniging op uw terrein of op locatie. U heeft de keuze uit meerdere dekkingen die u eenvoudig kunt aanpassen aan uw bedrijf en werkzaamheden.
 

Rechtsbijstand


· rechtsbijstandverzekering 
biedt u rechtshulp bij een juridisch geschil. U heeft de keuze uit verschillende verzekeringsvormen die dekking bieden tegen de kosten van een advocaat, eventuele proceskosten, reis- en verblijfkosten en incassokosten.
 

Verkeer


· motorrijtuigenverzekering
biedt een passende dekking voor ieder type motorrijtuig binnen uw wagenpark. Afhankelijk van het soort voertuig en de leeftijd ervan kunt u kiezen uit diverse dekkingen, van wettelijke aansprakelijkheid tot volledig casco. Deze kunt u eenvoudig uitbreiden met aanvullende verzekeringen.

· ongevallen- of schadeverzekering voor inzittenden 
keert een bedrag uit bij invaliditeit of overlijden van passagiers of vergoedt letsel en schade aan bagage.

· verkeersrechtshulpverzekering 
dekt de kosten van juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met verkeerssituaties.

· verhaalshulpverzekering
dekt de kosten van juridische hulp bij het verhalen van kosten na een schade veroorzaakt door een derde.

· accessoiresdekking
is een aanvullende verzekering op uw WA- of Beperkt Cascoverzekering waarmee u een dekking heeft tegen diefstal of beschadiging van accessoires en waarbij uw no-claim onaangetast blijft.

· motorverzekering
biedt u een keuze uit drie dekkingen, van WA tot Volledig Casco.

· werkmaterieelverzekering 
biedt een uitgebreide dekking voor uw werkmaterieel, zoals graafmachines, terreinkranen, bulldozers, heftrucks en tractoren, en voor zelfrijdend werkmaterieel, zoals elektrowagens en veegmachines.

· transportverzekering eigen goederen
dekt verlies van of schade aan eigen goederen tijdens het vervoer. Deze kunt u eenvoudig uitbreiden met een verblijfsdekking.
 

Medisch


· ongevallenverzekering
keert aan uw medewerkers een loongerelateerd of een vast bedrag uit bij invaliditeit of overlijden door een ongeval. Voor uzelf kunt u een Persoonlijke Ongevallenverzekering afsluiten.

· arbeidsongeschiktheidsverzekering
is voor u als ondernemer onmisbaar. Langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft immers ingrijpende financiële gevolgen voor u, zowel zakelijk als privé.